ORGANIZATOR

PATRONI HONOROWI
PARTNER STRATEGICZNY
PARTNER BADANIA
Raportowanie niefinansowe
w Polsce 2019
Wyzwania komunikacji
z inwestorami
12 marca 2019 Warszawa 
01
DNI
02
GODZINY
18
MINUTY
54
SEKUNDY
/
2018 rok był pierwszym rokiem, w którym spółki raportowały zgodnie z reżimem UoR. Jaka jest ocena tej praktyki raportowania? Jak przenieść swoją sprawozdawczość na wyższy poziom?
/
/
Trendem jest rosnące zainteresowanie inwestorów informacjami niefinansowymi np. środowiskowymi. Z tymi oczekiwaniami stykają się również największe polskie spółki. Czego oczekują inwestorzy? Na jakie inicjatywy warto zwrócić uwagę? Czego się spodziewać?
Dla części inwestorów w Polsce informacje niefinansowe prezentowane przez spółki na podstawie UoR są nowością.
W jaki sposób je przedstawiać by stanowiły dla nich wartość?
Dwie perspektywy: inwestor
i spółka
Prezentacja danych niefinansowych inwestorom
Ocena praktyki raportowania niefinansowego
Badanie percepcji raportowania niefinansowego w mediach. 
Prezentacja przekrojowego badania dotyczącego percepcji raportowania niefinansowego w ciągu ostatnich dwóch lat. Jakie terminy weszły do użytku? Kto pisze najczęściej? Jak postrzegana jest raportowanie niefinansowe?
Partner Badania:
14:00 Zapraszamy
do rejestracji, na kawę
i spokojne rozmowy

14:45 Rozpoczęcie konferencji
1.                                 2.                                    3.
14:50-16:00
Perspektywa inwestora

Doświadczenia spółek
w zakresie komunikacji danych niefinansowych-panel 
16:15-17:30
Raportowanie niefinansowe w Polsce 2019 - prezentacja

Ocena pierwszej praktyki raportowania niefinansowego pod reżimem UoR i poza nim - prezentacja i panel ekspertów


12 marca 2019 (wtorek) Sala Notowań, GPW
Program konferencji
+48
Rejestracja na konferencję
Czy ta konferencja jest dla Ciebie? Sprawdź!
1. Chcesz wiedzieć w jaki sposób komunikować dane niefinansowe inwestorom? Chcesz poznać oczekiwania inwestorów w tym zakresie?

2. Chcesz poznać doświadczenia innych spółek w zakresie komunikacji z inwestorami
w kontekście danych niefinansowych?

3. Chcesz podnieść swoją sprawozdawczość na wyższy poziom i dowiedzieć się jak oceniana jest praktyka raportowania niefinansowego po pierwszym roku publikacji raportów niefinansowych pod rygorem Ustawy o rachunkowości? Chcesz wiedzieć jak wygląda podsumowanie roku w tym obszarze?

4. Chcesz jako pierwsza/y poznać wyniki specjalnego raportu przygotowanego przez CSRinfo i Instytut Monitorowania Mediów dot. raportowania niefinansowego?

5. Jesteś zajęta/y i nie masz czasu na całodzienne wydarzenia? Jeśli tak, to wydarzenie skrojone na Ciebie. Rozpoczynamy po południu, tak byś pierwszą część dnia miał/a dla siebie. Prezentacje, panele i inspiracje zamykają się w niecałych dwóch i pół godziny. 

Prelegenci konferencji:
Krzysztof Krawczyk - jest szefem warszawskiej filii CVC Capital Partners, jednego z wiodących światowych funduszy z sektora Private Equity. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w Private Equity na rynku Europy Środkowej i Wschodniej. Zasiadał w zarządach wielu spółek z sektorów takich jak telekomunikacja, media, produkcja, logistyka, opieka zdrowotna, zarówno prywatnych, jak i notowanych na giełdzie. Przed dołączeniem do CVC, Krzysztof był Partnerem Zarządzającym w Innova Capital, funduszu Private Equity inwestującym w segmencie średnich przedsiębiorstw. Zdobywał również doświadczenie w polskim funduszu private equity Pioneer Investment, oraz w Daiwa Institute of Research, doradczym oddziale japońskiego banku inwestycyjnego Daiwa. Jest Wiceprezesem oraz Skarbnikiem Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. W przeszłości był również współzałożycielem i współprzewodniczącym Komitetu LBO działającym pod auspicjami PSIK. Absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którą ukończył z wyróżnieniem z tytułem magistra na kierunku Finanse i Bankowość. Ponadto ukończył również Program Menedżerski na Harvard Business School w Bostonie.W 2014 roku otrzymał wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych w kategorii Osobowość Private Equity.

Beata Górniak - Dyrektor Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi, PKP Energetyka.

Iza Rokicka - od wielu lat związana rynkiem kapitałowym. W 2016 roku dołączyła do ING Banku Śląskiego, gdzie pełni stanowisko Dyrektora ds. relacji z inwestorami. Jej wcześniejsze doświadczenia obejmują parce jako analityk rynku akcji w kilku biurach maklerskich. Specjalizuje się w ocenia spółek z sektora finansowego, głównie banków. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończyła kierunek finanse i bankowość. Profesjonalistka w dziedzinie mediów i komunikacji, wykwalifikowana w zakresie badań kapitałowych, bankowości, papierów wartościowych, akcji i rynków kapitałowych. Paweł Tenerowicz - Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, Grupa LOTOS.

Dr Tomasz Wiśniewski - zastępca dyrektora, Dział Rozwoju Produktów Informacyjnych i Indeksów.

Piotr Biernacki - od 20 lat zajmuje się strategiami rozwoju spółek giełdowych i specjalizuje się w zagadnieniach zrównoważonego rozwoju oraz sustainable finance. Jako wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i członek Securities and Markets Stakeholders Group przy ESMA współtworzy regulacje rynku kapitałowego i wspiera emitentów w wypełnianiu ich wymogów. Pełniąc funkcję prezesa Fundacji Standardów Raportowania i będąc członkiem Project Task Force for Climate-Related Reporting przy EFRAG pracuje nad standardami raportowania informacji niefinansowych. Inicjator i współautor Standardu Informacji Niefinansowych oraz współtwórca Ogólnych Standardów Raportowania 1 i 2. W ramach MATERIALITY wykorzystuje autorską metodę badania istotności do pomocy spółkom w identyfikacji istotnych ryzyk i zagadnień niefinansowych oraz prowadzenia analiz scenariuszowych. Aktywny komentator rynku kapitałowego, twórca MARopedii i bazy raportów niefinansowych oraz autor licznych badań dotyczących raportowania niefinansowego, presentation design i relacji inwestorskich. Doświadczenie zdobywał w instytucji nadzorującej rynek kapitałowy oraz doradzając ponad setce spółek notowanych na GPW, Euronext i Nasdaq, m.in. przy 45 projektach IPO i SPO.

Ewa Sowińska - to biegły rewident z ponad dwudziestoletnim stażem pracy w firmach audytorskich. W 2014 roku skończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i od tego czasu zajmuje się także coachingiem biznesu oraz life coachingiem.Jest Zastępcą Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Od 1 października 2009 roku pełni także funkcję Partnera w ESO Audit. Jest członkiem Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz członkiem Grupy doradczej przy MBA PG i przewodniczącą Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów. Należy do Gdańskiego Klubu Biznesu. We wcześniejszych latach piastowała stanowisko członka Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Ministra Gospodarki oraz Członka Zarządu PricewaterhouseCoopers. Zasiada w jury konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze raporty społeczne, w kapitule XI edycji Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, oraz w kapitule konkursu Dyrektor Finansowy Roku. Jest członkiem Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. Inicjuje spotkania integrujące pomorskie środowisko biznesowe, popularyzując zagadnienia humanizowania biznesu, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz wspierania rozwoju talentów. Należy do Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców.

Jakub Wojnarowski - Dyrektor Zarządzający ACCA Polska i Kraje Bałtyckie, socjolog i politolog, wcześniej m.in. Zastępca Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan, członek Rady Dyrektorów i Biura Wykonawczego BUSINESSEUROPE, w latach 2006 - 2009 członek zarządu Forum Darczyńców w Polsce oraz członek European Forum on Philantropy & Research Funding Steering Group, współautor książek, raportów i publikacji poświęconych zarządzaniu konfliktami, edukacji, ruchom społecznym, kapitałowi społecznemu; członek Jury konkursu Green Frog Award Deloitte Central Europe.

Liliana Anam - Menedżer Zarządzający, CSRinfo.

Ewa Zamościńska - Menedżer Projektów, CSRinfo.Masz pytania? Skontaktuj się
z organizatorem:

Agnieszka Lebieda
Agnieszka.Lebieda@csrinfo.org
+48 577 883 384
KONTAKT
Zajrzyj na strony:

www.rejestrraportow.pl
www.CSRinfo.org
www.linkedin.com/company/csrinfo